Oportunitat

Parcela en Venda

Parcela en Venda
OportunitatVenda
225.000€ - Terrenys

Opció a poder construir dues vivendes a tres vents cada una. 700,00 m2 aprox.

Més detalls
700 de parcela